• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii / Budynek szkoły /
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /Zakończenie Roku Szkolnego/
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /British Culture Day/
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /Dzień Babci i Dziadka /
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /Jasełka/
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /Bezpieczne wakacje/
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii / Plac zabaw/

Historia książki

- taki temat towarzyszył nam podczas zajęć języka polskiego w klasie VI, które miały charakter warsztatowy (3godziny lekcyjne). Uczniowie pracowali etapowo: zapoznanie z zagadnieniem na podstawie filmu, prezentacji oraz tekstu z podręcznika, omówienie treści, wykonanie ćwiczeń utrwalających, podział na grupy. Zadaniem grup było przygotowanie: glinianej tabliczki z pismem klinowym, papirusu, książki pergaminowej, książki papierowej,  drukowanej oraz książki w formie  e - booka. Uczniowie przygotowali również ruchomą ziemniaczaną czcionkę. Podczas prezentacji każda z grup opowiadała  
o cechach charakterystycznych pracy nad taką formą zapisu tekstu.

histKs1

 

 

Czytaj więcej: Historia książki

Kreatywność górą

Tekst główny, tekst poboczny – didaskalia, scenariusz, akt, scena. Pojęcia tego typu zostały utrwalone podczas  redagowania scenariusza do bajki o „Czerwonym Kapturku oraz „Przygoda w lesie”. Uczniowie w grupach zredagowali scenariusze (próba redagowania tekstu dramatycznego – tekst główny – dialogi i monologi oraz tekst poboczny), który potem odtworzyli w postaci przedstawienia na forum klasy. Zadbali o drobne rekwizyty, przygotowali klasę do występu, opanowali na pamięć zredagowany wcześniej tekst. Podczas podsumowania nastąpiła samoocena, przedstawienie mocnych i słabych stron pracy, wyznaczenie zadań na przyszłość.

kreat1

 

Czytaj więcej: Kreatywność górą

Lektura zamknięta w pudełku

– to doskonała forma pracy podczas lekcji wprowadzającej omawianie lektury.

Uczniowie w pudełkach przynieśli rekwizyty, które kojarzyły im się z treścią utworu. Podczas prezentacji opowiadali, w jaki sposób dana rzecz nawiązuje do wydarzeń z powieści: klasa V – „Tajemniczy ogród”, klasa VI „Szatan z siódmej pracy”, klasa VII i VIII – „Syzyfowe prace”.

lekt

Czytaj więcej: Lektura zamknięta w pudełku