• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii / Budynek szkoły /
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /Zakończenie Roku Szkolnego/
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /British Culture Day/
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /Dzień Babci i Dziadka /
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /Jasełka/
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /Bezpieczne wakacje/
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii / Plac zabaw/

Historia szkoły

Pierwsza wzmianka o szkole w Nabrożu pochodzi z 1884 roku,· kiedy była ona szkołą rosyjską.· Polską szkołę założono tu w 1916 roku,· a lekcje odbywały się wówczas w budynku mieszkalnym popa,· który opuścił wieś w 1915 roku.· Pierwszym nauczycielem został zakrystian tutejszego kościoła - Jan Szatkowski.· W latach 1918 - 1920 uczyła Kazimiera Lewandówna. W latach 1920 - 1923 kierownikiem szkoły był Bronisław Gachiewicz,· w latach 1923 - 1936 Leon Robak,· a w latach 1936- 1939 Edward Gasek.· Przez cały okres międzywojenny była tu szkoła powszechna z jednym lub dwoma nauczycielami.· Jej działalność przerwano w 1940 roku,· kiedy budynek szkolny został zajęty przez ludność ukraińską.· Zamieszkał w nim pop,· który zorganizowal tu cerkiew i szkołę ukraińską.· Od 1940 do 1942 roku dzieci polskie uczęszczały do szkoły mieszczacej się w prywatnym budynku należącym do Ignacego Tarcza.· Zajęcia prowadzone były przez jedną nauczycielkę - Kazimierę Ogórek.· Naukę przerwano na początku 1943 roku,· po spaleniu wsi przez oddziały ukraińskie.· Wznowiono ją z dniem 1 września 1946 roku w ocalałym z pożogi wojennej budynku szkolnym.· Organizatorką szkoły,· a zarazem jej nauczycielką i pierwszą kierowniczką do 1953 roku była Waleria Mikitiuk.· Następnie w latach 1953 - 1954 kierownikiem szkoły był Tadeusz Dudziński, który 11 stycznia 1955 roku odszedł na stanowisko kierownika szkoły w Dobużku,· a na jego miejsce przyszedł stamtąd Henryk Warenica. · Zwiększająca się liczba dzieci spowodowała,· że dotychczasowy budynek szkolny zaczął być niewystarczający. Dlatego też w 1957 roku zawiązano Komitet Budowy Szkoły,· na czele którego stanął jej kierownik Henryk Warenica.· Społeczeństwo wsi opodatkowalo się na ten cel po 200 złotych od mieszkańca,· pozostałe fundusze miały pochodzić od Inspektora Oświaty w Hrubieszowie.· Jednak ostatecznie Inspektor nie wsparł inicjatywy mieszkańców.· Wobec tego na apel nowego kierownika Antoniego Czarneckiego mieszkańcy postanowili wybudować szkołę w czynie społecznym.· Prace przebiegały bardzo szybko,· tak że już w październiku 1958 roku dzieci rozpoczęły naukę w nowym budynku szkolnym.· W latach 1957 - 1984 kierownikiem,· a potem dyrektorem szkoły był Antoni Czarnecki.· Z jego inicjatywy,· ze względu na dużą ilość dzieci,· w 1983 roku rozpoczęto budowę kolejnej szkoły,· i po dziesięciu latach oddano do użytku nowy,· bardzo przestronny budynek.
W latach 1984 - 1999 dyrektorką szkoły była Janina Stefaniak, a w latach 1999 - 2003 Jadwiga Warenica.· W 1999 roku w budynku szkolnym mieściła się 6-klasowa Szkoła Podstawowa oraz oddział klas gimnazjalnych,· podległy Gimnazjum w Łaszczowie. W 2003 roku utworzono w Nabrożu Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych,· w skład którego wchodziły: szkoła podstawowa i gimnazjum. Od 2003 roku dyrektorem szkoły jest Beata Kopiec.
7 listopada 2006 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Od września 2017 r. szkoła nosi nazwę Publiczna Szkoła Podstawowa w Nabrożu-Kolonii.

Do końca roku szkolnego 2018/2019 funkcjonowało również gimnazjum, które na skutek reformy oświaty wygaszono.

 

(Na podstawie książki:· Dzieje miejscowości gminy Łaszczów
Janusz Frykowski,· Ewa Niedźwiedź,· Józef Niedźwiedź)

 

budynek szkolny - widok z przodu

 

 

 

budynek szkolny - widok z przodu

 

 

 

·

 

 

 

 

budynek szkolny - widok z tyłu·

budynek szkolny - widok od strony boiska