• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii / Budynek szkoły /
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /Zakończenie Roku Szkolnego/
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /British Culture Day/
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /Dzień Babci i Dziadka /
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /Jasełka/
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /Bezpieczne wakacje/
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii / Plac zabaw/

Nasza szkoła

Kategoria: O szkole Opublikowano: wtorek, 04 marzec 2014 Super User

budynek

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nabrożu-Kolonii.

Do końca roku szkolnego 2018/2019 funkcjonowało również gimnazjum.
07 listopada 2006 roku szkole nadano imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który od tej pory stał się patronem naszej szkoły i wzorcem dla uczniów. Posiadamy swój ceremoniał oraz sztandar. Szkoła funkcjonuje w oparciu o szereg dokumentów, które zawierają podstawowe wytyczne dla kierunku jej działania, a głównym jej zadaniem jest umożliwienie uczniom zdobycie wiedzy i niezbędnych umiejętności do ukończenia nauki w szkole podstawowej i gimnazjum, pozwalających na kontynuację nauki w następnym etapie kształcenia. Nasza szkoła jest szkołą środowiskową. Jednakowe traktowanie wszystkich uczniów bez względu na wyniki w nauce, wyznanie lub status społeczny jest priorytetem naszej szkoły.

Nad pracą uczniów naszego zespołu szkół stale czuwa wykwalifikowana kadra, która w formie lekcji oraz szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych stara się, by uczniowie osiągali wysokie wyniki nauczania. Nasza szkoła pomaga wszystkim uczniom w rozwoju ich talentu; w miarę możliwości zapewnia pomoc materialną dla dzieci z rodzin najuboższych; zapewnia organizację wycieczek, biwaków, wyjazdy na łyżwy, basen, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zdobycie karty rowerowej. Prowadzi szeroki zakres działań edukacyjnych  lekcyjnych i pozalekcyjnych; zapewnia równość szans i sprawiedliwość społeczną; wspiera ducha partnerstwa między uczniami, rodzicami i szkołą, pracownikami a społecznością lokalną; zapewnia dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia; umożliwia korzystanie ze stołówki szkolnej; zapewnia serdeczną opiekę i miłą atmosferę.

Odsłony: 3938