• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii / Budynek szkoły /
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /Zakończenie Roku Szkolnego/
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /British Culture Day/
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /Dzień Babci i Dziadka /
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /Jasełka/
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /Bezpieczne wakacje/
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii / Plac zabaw/

Kreatywność górą

Tekst główny, tekst poboczny – didaskalia, scenariusz, akt, scena. Pojęcia tego typu zostały utrwalone podczas  redagowania scenariusza do bajki o „Czerwonym Kapturku oraz „Przygoda w lesie”. Uczniowie w grupach zredagowali scenariusze (próba redagowania tekstu dramatycznego – tekst główny – dialogi i monologi oraz tekst poboczny), który potem odtworzyli w postaci przedstawienia na forum klasy. Zadbali o drobne rekwizyty, przygotowali klasę do występu, opanowali na pamięć zredagowany wcześniej tekst. Podczas podsumowania nastąpiła samoocena, przedstawienie mocnych i słabych stron pracy, wyznaczenie zadań na przyszłość.

kreat1

 

 

kreat2

kreat3

kreat4

kreat5

kreat7

kreat8