• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii / Budynek szkoły /
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /Zakończenie Roku Szkolnego/
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /British Culture Day/
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /Dzień Babci i Dziadka /
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /Jasełka/
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /Bezpieczne wakacje/
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii / Plac zabaw/

Zakodowane zajęcia

Podczas styczniowych zajęć z języka polskiego oraz historii uczniowie stanęli przed zadaniem odkodowania informacji przy pomocy aplikacji. Był to pierwszy krok do rozwiązania zadania. W kodach QR zakodowane zostały: definicje ze słownika języka polskiego, prezentacje, filmiki edukacyjne, hasła, nazwy, daty, ciekawostki. Wszystkie wskazówki ujęte w kody stanowiły drogę do zrozumienia tematu przy użyciu nowoczesnych technologii. A ile było radości…

kod 

 Na przykład w tym kodzie mamy link do sjp. PWN/ pisownia nazw własnych.

Czytaj więcej: Zakodowane zajęcia

Historyczny SWOT

Klasa VIII opracowała temat Przemiany społeczno – obyczajowe w II połowie XX wieku za pomoca metody SWOT. Uczniowie opracowali zagadnienia: rewolucja obyczajowa, ruchy kontestatorskie, hipisi, pacyfizm, walka z segregacją rasową- Martin Luther King, feminizm, bunty studenckie, Sobór Watykański II w formie plansz, metaplanów. Wsparciem była również prezentacja w programie prezi. Następnie w zespołach uczniowie podejmowali decyzję, które z tych przemian stanowiły dla społeczeństw, dla jednostek: mocne strony (strenghts), słabe strony (weaknesses), szanse – możliwości (opportunities) i zagrożenia (threats). Przedstawieniu efektów pracy towarzyszyła podsumowująca dyskusja oraz ocena. Zajęcia zmotywowały uczniów do dojrzałego przyjrzenia się złożonym problemom współczesnej historii. Atutem rozwiązań uczniowskich było kreatywne podejście do poszczególnych zagadnień i zbadanie ich z różnych perspektyw.

swot

 

Przystanek historia

Uczniowie klasy VI podczas lekcji historii "Droga do zwycięstwa" pracowali metodą stacji zadaniowych. W różnych miejscach klasy umieszczone zostały ponumerowane stacje, było ich osiem. Klasa została podzielona na trzy drużyny. Zadaniem uczniów było odwiedzenie każdej stacji i rozwiązanie zostawionego tam zadania (praca z tekstem, np. Jaka bitwa nazwana została przez historyków najcięższą w czasie II wojny światowej?; praca z mapa, np. Wskaż państwa osi; zadania kreatywne: zaprojektuj ikony wskazujące na przemysł, jaki rozwinął się w Stanach Zjednoczonych i ZSRR w latach 40). Za poprawne rozwiązanie uczniowie mogli przyznać sobie punkt. Sprawdzenia poprawności wykonanego zadania dokonywał łącznik, który musiał odwiedzić punkt kontrolny, w którym znajdowały się odpowiedzi. Po dokonanym sprawdzeniu grupa mogła przejść do kolejnej stacji. Uczniowie samodzielnie przyznawali sobie punkty za poprawność wykonanego zadania. Nad wszystkim kontrolę sprawował nauczyciel jako doradca. Po zliczeniu zebranych punktów uczniowie otrzymali oceny. W opinii uczniów wycieczka po stacjach była doskonałą nauką poprzez zabawę.

 

Projekt edukacyjny „Jesteśmy walecznym narodem” - powstanie listopadowe.

Projekt objął zajęcia języka polskiego, historii i chemii w klasie III gimnazjum. Czas realizacji - 1 tydzień. Uczniowie omówili zagadnienia związane z powstaniem listopadowym przygotowując w grupach przyczyny, przebieg i skutki powstania listopadowego – stworzyli na planszach ścianę znaczeń. Podczas zajęć języka polskiego przeczytaliśmy utwór Adama Mickiewicza „Reduta Ordona”– powstała „Gazeta codzienna” opisująca wydarzenia z 6 września 1831 r. – wywiad z adiutantem, notatka prasowa, symulacja decyzji Juliana Ordona, opis obrazu „Sowiński na szańcach Woli”, makieta oraz plansza bitwy o Redutę. W czasie lekcji chemii uczniowie zapoznali się ze składem chemicznym dynamitu, działaniem oraz zagrożeniami płynącymi z zastosowania.

 kompetencje

Czytaj więcej: Projekt edukacyjny „Jesteśmy walecznym narodem” - powstanie listopadowe.