• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii / Budynek szkoły /
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /Zakończenie Roku Szkolnego/
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /British Culture Day/
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /Dzień Babci i Dziadka /
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /Jasełka/
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /Bezpieczne wakacje/
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii / Plac zabaw/

Szanowni rodzice klas I - III

 

       Od dnia 25 maja 2020r. istnieje możliwość prowadzenia na terenie szkoły zajęć opiekuńczo - wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I - III. Utrzymany jest obowiązek realizowania podstawy programowej w zależności od sytuacji - w formie stacjonarnej lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

         Informuję, że nie będzie organizowany dowóz uczniów.

         Zajęcia w szkole muszą odbywać się zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ ,m.in.zachowanie minimalnej powierzchni na 1 ucznia - 4m2 z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 m między pojedynczymi ławkami, uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi, zachowanie dystansu pomiędzy uczniami, ograniczenie aktywności sprzyjającej bliskimu kontaktowi. Szczególowe wytyczne znajdują się na stronie internetowej szkoły.

   Proszę o podjęcie decyzji w powyższej sprawie i przekazanie jej wychowawczyniom.

Z poważaniem

Beata Kopiec