dictatDnia 11 grudnia 2013 roku odbyła się pierwsza edycja Szkolnego Konkursu Językowego „Master of English Spelling” w Zespole Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych w Nabrożu-Kolonii. Nagrody zostały ufundowane przez Wydawnictwo Oxford, Express Publishing oraz Pearson Longman.

Celem konkursu było: promowanie nauki języka angielskiego, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim, sprawdzenie znajomości zasad ortografii i interpunkcji w języku angielskim, podniesienie poziomu umiejętności językowych, zwłaszcza rozumienia ze słuchu i umiejętności pisania, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Czytaj więcej: "Master of English Speelling"